Governess Poznań

Dawniej, czyli kilka ważnych słów

Rola i obowiązki

Guwernantka zazwyczaj wcielała się w rolę nauczycielki domowej. Zajmowała się głównie nauczaniem oraz wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym. Uczyła dziecko nie tylko wymaganych w szkole przedmiotów, ale również podstaw języka francuskiego, dobrych manier czy zasad zachowywania się przy stole. Wpajała swojemu wychowankowi najważniejsze dla każdego wartości. Niejednokrotnie przebywając z dzieckiem większość czasu jednocześnie pełniła rolę opiekunki. Prawie zawsze guwernantka była traktowana jak członek rodziny.

Guwernantkami zwykle zostawały młode kobiety z rodzin klasy robotniczej lub średniej, które nie pracowały zawodowo, ale posiadały wiedzę i umiejętności w wychowywaniu dzieci. Stanowisko guwernantki było często jedynym sposobem zarobkowania dla niezamożnych, a wykształconych niezamężnych kobiet.

Literatura i nie tylko

Historia tego zawodu sięga XX wieku, choć pierwsze wzmianki o guwernantkach pojawiły się głównie w literaturze już znacznie wcześniej, przykładowo u Elizy Orzeszkowej w powieści Nad Niemnem czy w tekście publicystycznym Kilka słów o kobietach w Tygodniku Mód i Powieści z 1870 roku.

Warto także dodać, że w polskich domach często zatrudniano też guwernerów. Byli to młodzi niezamożni ludzie, próbujący zarobić na studia lub utrzymać się w czasie studiów. Taki etap życia przeszedł m.in. Bolesław Prus czy Henryk Sienkiewicz, który przez rok uczył najstarszego syna Ludwika Weyhera i Stefan Żeromskiego. Pojęcie "guwerner" pojawiło się w połowie XVIII wieku wraz z modą na francuszczyznę (zastępując wcześniejszego "preceptora").

Governess, Poznań

Guwernantka zazwyczaj wcielała się w rolę nauczycielki domowej. Zajmowała się głównie nauczaniem oraz wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym. Uczyła dziecko nie tylko wymaganych w szkole przedmiotów, ale również podstaw języka francuskiego,...