Governess Poznań

Drogi Rodzicu,

Zależy nam na dobru Twojego dziecka, dlatego:


  • Wyszukane przez nas kandydatki na guwernantkę bądź nianię przejdą odpowiednią procedurę rekrutacyjną (m.in. szczegółowy wywiad, rozmowę z psychologiem i test osobowości) oraz zostaną przeszkolone z np. zakresu potrzeb i rozwoju psycho-fizycznego dziecka, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, automotywacji, rozwiązywania konfliktów etc.);
  • Profesjonalna Agencja Guwernantek pracuje pod stałą superwizją psychologów z Pracowni Psychologicznej "Refleksja".

Ponadto:


  • oferujemy wsparcie psychologiczne w postaci konsultacji psychologicznych
  • zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców lub opiekunów
  • warsztaty i treningi dla rodziców lub opiekunów
  • specjalna oferta dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Certyfikat:


    Profesjonalna Agencja Guwernantek GOVERNESS posiada Certyfikat Marszałka Województwa Wielkopolskiego potwierdzajacy dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 10234


Governess

Profesjonalna Agencja Guwernantek

ul. Poznańska 40A/2,
60-851 Poznań

Tel. 600 442 385 lub 605 610 497

e-mail: biuro@governess-poznan.pl

Governess, Poznań

Guwernantka zazwyczaj wcielała się w rolę nauczycielki domowej. Zajmowała się głównie nauczaniem oraz wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym. Uczyła dziecko nie tylko wymaganych w szkole przedmiotów, ale również podstaw języka francuskiego,...