Governess Poznań

Troskliwość

W swojej praktyce zawodowej, a zwłaszcza w pracy z dziećmi i młodzieżą, często spotykamy się z różnymi problemami wychowawczymi zgłaszanymi przez rodziców i opiekunów. Najczęściej są one związane z trudnościami w koncentracji uwagi dziecka, z wchodzeniem w konflikty z rówieśnikami, z negatywnymi emocjami, z otwartym wyrażaniem potrzeb i oczekiwań czy też złymi manierami i przyzwyczajeniami.

Sumienność w nauczaniu

Nierzadko zauważamy u naszych dzieci przeróżne zdolności czy pasje, które powinny być dalej rozwijane. Młode umysły są niezwykle chłonne nowej wiedzy. Dlatego też należy rozwijać ten niezaspokojony głód nowych doświadczeń i zainteresowań dziecka, a także zwrócić szczególną uwagę na jego indywidualny rozwój, ale też dorastanie wśród innych dzieci.

Sztuka troskliwości w opiece i sumienności w nauczaniu

Rodzice często zgłaszają nam, że niezwykle trudno jest znaleźć profesjonalną opiekę dla dziecka bądź osobę zaufaną, którą łatwo można byłoby wprowadzić do ogniska domowego. Tak zrodziła się idea Governess.Projekt Governess

powstał w odpowiedzi na potrzeby rodziców, którzy dla swoich dzieci pragną zapewnić najlepszą opiekę, połączoną z efektywną nauką dopasowaną do możliwości, a przede wszystkim do wyjątkowych zainteresowań i pasji dziecka. Bo ciekawość dziecka w odkrywaniu świata i jednocześnie zamiłowanie do wielu zajęć są tak ważne przecież i to właśnie te liczne zainteresowania powinny być dostrzeżone i we właściwy sposób rozwijane.

U nas każde dziecko traktowane jest wyjątkowo i indywidualnie. Nasza guwernantka jest osobą godną zaufania, a przede wszystkim specjalistką, która na podstawie zdolności rozwojowych i osobowościowych dziecka dopasuje odpowiedni program i poziom zajęć. Warto też podkreślić, że nasze guwernantki mają wyższe wykształcenie pedagogiczne. Ich umiejętności w nauczaniu i wychowywaniu dzieci są także poparte dużym doświadczeniem.

Governess, Poznań

Guwernantka zazwyczaj wcielała się w rolę nauczycielki domowej. Zajmowała się głównie nauczaniem oraz wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym. Uczyła dziecko nie tylko wymaganych w szkole przedmiotów, ale również podstaw języka francuskiego,...