Governess Poznań

Dylematy

Przez wiele lat właściwie nie było w Polsce guwernantek. Obecnie zawód ten dopiero zaczyna się odradzać. Coraz więcej rodziców zdaje sobie sprawę, iż dzieci potrzebują nie tylko opieki w zakresie higieny, zdrowego odżywiania i odpowiednich zabaw. Dlatego warto w tym miejscu zastanowić się też nad indywidualnym rozwijaniem zainteresowań i umiejętności dziecka.

Zaufany przewodnik

Nierzadko intensywna i wielogodzinna praca zawodowa obojga rodziców nie pozwala na dostateczne poświęcenie czasu swoim pociechom. Należy też zaznaczyć, że wielokrotnie zdarzają się sytuacje, gdzie dziecko z różnych przyczyn ucieka w świat Internetu lub poznaje nieprzyjazne, a zatem niewłaściwe towarzystwo. Guwernantka jest osobą, której zadaniem jest nie dopuścić do takiej możliwej sytuacji. W tym momencie guwernantka staje się przyjaciółką, ale również zaufanym przewodnikiem młodego człowieka.Kompetencje

Rolą guwernantki jest wszechstronna opieka nad dzieckiem zarówno tym maleńkim, jak i dorastającym. Guwernantki bardzo różnią się od zwykłej niani czy opiekunki. Przede wszystkim posiadają one niezbędne kwalifikacje, m.in.: wykształcenie wyższe pedagogiczne, znają zasady savoir-vivre’u (dobrego wychowania), znajomość języków obcych, podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Ponadto są odporne na stres, zdecydowane i konsekwentne oraz cechuje je wysoka kultura osobista. I co warto podkreślić, praca guwernantek koncentruje się wyłącznie wokół nauczania i wychowywania dzieci.

Profesjonalizm

Poprzez rozwój intelektualny, społeczny i fizyczny guwernantka pomaga rodzicom dzieci w ich wychowaniu. Odpowiednio dobrane formy zajęć do wieku i możliwości dziecka wpływają na jego rozwój emocjonalny, aktywność i samodzielność.

Vademecum guwernantki

Zadaniem guwernantki jest rozpoznawanie i korekcja zaburzeń rozwoju, przygotowanie wychowanka do edukacji szkolnej, pokazywanie zasad savoir-vivre, dopasowanie metodyki nauczania języka obcego. Słowem, guwernantka ma za zadanie stymulować rozwój różnych sfer osobowości dziecka i współpracować z rodzicami w kwestii opieki i edukacji.

Governess, Poznań

Guwernantka zazwyczaj wcielała się w rolę nauczycielki domowej. Zajmowała się głównie nauczaniem oraz wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym. Uczyła dziecko nie tylko wymaganych w szkole przedmiotów, ale również podstaw języka francuskiego,...